Om festivaler

En festival är en träff av människor med likasinnade intressen. Vad det är för typ av intresse kan variera stort; det finns egentligen inget som man inte kan skapa en festival för. Oftast brukar det finnas ett schema med olika händelser, föreläsningar, tävlingar och andra event. Festivaler brukar vara en möjlighet för människor att mötas och dela med sig av åsikter och diskussioner. För vissa kan även festivaler vara möjligheter till att inspireras och finna nya intressen. Söker man ett nytt intresse på någon typ av festival, så vet man att man åtminstone kommer finna andra som uppskattar just det som festivalen handlar om. Vare sig en festival har fler eller färre besökare, så brukar de ses som en typ av folkfest. Här har människor en mötesplats för att dela med sig av kulturella intressen. I Sverige anordnas det mängder med olika typer av festivaler varje år. Det kan vara allt ifrån festivalen för en stad, musikfestivaler, filmfestivaler eller matfestivaler. Som sagt finns det inga begränsningar för vad man kan skapa en festival utav för intresse, så länge det är en grupp människor som delar det. Var festivaler hålls varierar; utom- och inomhus; i tält; mässor, bland annat.