Avgifter postorder kläder utomlands

postorder kläderNär du vill beställa postorder kläder från ett land som inte ingår i EU kommer du bland annat att behöva betala en tullavgift för att få ditt paket. Däremot finns det en del undantag då tullavgifterna inte gäller, t.ex. när det handlar om en gåva till bara dig, eller till din familj också, som inte överstiger ett värde på 500 kr. Men när du handlar kläder på postorder gäller inte det. Däremot kan du slippa betala tullen om hela ditt pakets värde inte överstiger 1400 kr. Det är transportörerna som kommer att räkna ut hur mycket det är du ska betala i tullavgift. De räknar även om valutan till svenska kronor. Tullsatsen på kläder är idag 12%. Momsen är densamma på alla varor förutom livsmedel, men när du beställt kläder på postorder betalar du 25% i moms. Du kan även befrias ifrån att betala moms om värdet av hela ditt paket med tullavgift och frakt inte har överstigit ett värde av 300 kr. Men när du beställer kläder på postorder från utlandet behöver du även betala en adminstrationsavgift och en importavgift. På tullverkets hemsida kan du räkna ut den exakta kostnaden för ditt paket.